Υπηρεσίες

Man talking to therapist in her office. Patient sitting in armchair and speaking while positive doctor taking notes. Vector illustration for psychological counseling, psychotherapy concept
Ατομική Συνεδρία Ενηλίκων

Ατομική συνεδρία συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας. Μέσω αυτής της διαδικασίας στόχος είναι ο προσδιορισμούς του προβλήματος και επίλυση του με βάση τις δυνατότητες, τα αποθέματα, τις δυναμικές και το πλαίσιο του εκάστοτε ατόμου. Έμφαση δίνεται σε διαδικασίες επικοινωνίας, αλληλεπιδράσεων, συσχετίσεων και πως αυτές νοηματοδοτούνται από το άτομο.

Ατομική Συνεδρία παιδιών και εφήβων
 • Αναγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων (θετικών ή μη).
 • Αναγνώριση δυσλειτουργικών συμπεριφορών και προσπάθεια βελτίωσης.
 • Υποστήριξη προσαρμογής σε νέες συνθήκες/καταστάσεις.
 • Ανάπτυξη ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων.
 •    
  Online Συνεδρία
  Δυνατότητα διαδικτυακών συνεδριών που απευθύνονται κυρίως σε άτομα με δυσκολία μετακίνησης και πρόσβασης στο γραφείο. Ακόμα αφορά άτομα τα οποία διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές είτε προσωρινά είτε μόνιμα αλλά και για οποιονδήποτε άλλο λόγο κρίνεται απαραίτητη η χρήση αυτού του τύπου συνεδρίας.
  Συνεδρία ζεύγους
  Αφορά ζευγάρια τα οποία επιθυμούν να επιλύσουν προβλήματα μεταξύ τους, να βελτιώσουν την επικοινωνία στην καθημερινότητα τους, να επαναφέρουν πιθανές ισορροπίες που έχουν χαθεί και να προσαρμοστούν σε νέα συνθήκες ζωής/σε νέα δεδομένα.
  Απασχόληση παιδιών με στόχο
  την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη
  Απασχόληση παιδιών σε group 2-3 ατόμων με στόχο την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από το παιχνίδι, το θεραπευτικό παραμύθι, τις ευχάριστες και δημιουργικές δραστηριότητες το παιδί αποκτά αρκετά ερεθίσματα τα οποία θα βοηθήσουν στην αναγνώριση και ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων αλλά και στην διαχείριση τους. Ενισχύεται η ανάπτυξη αυτογνωσίας, αυτονομίας, κοινωνικών συμπεριφορών όπως συνεργατικότητα, ομαδικότητα, διαχείριση και επίλυση προβλημάτων κ.α
  Οικογενειακή συνεδρία
  Η οικογένεια ως ένα ανθρώπινο σύστημα χαρακτηρίζεται από την αρχή της αυτορρύθμισης. Μέσω αυτών των διαδικασιών προσπαθεί να διατηρήσει την ομοιόσταση της, δηλαδή την σταθερότητα και ισορροπία της. Οι ιδιότητες, οι σχέσεις, οι λειτουργίες που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση των μελών μεταξύ τους αλλά και με το περιβάλλον είναι κομβικής σημασίας για την θεραπεία.